Starostlivosť o seba - kľúč k šťastnému a zdravému život


Starostlivosť o seba je akt, ktorým sa zapájaš do rôznych aktivít s cieľom dosiahnuť alebo udržať si optimálnu úroveň celkového zdravia, ktorá môže prispieť k tvojej pohode. Je to jednoduchý koncept, ktorý sa však často ignoruje. Ide o zámerné akcie, ktoré robíš každý deň, aby si naplnil oblasť potrieb vo svojom živote. Starostlivosť o seba sa robí zámerne a nie je luxusom, ale životným štýlom.

Vytvor si svoj self-care plán

Efektívny plán starostlivosti o seba je kľúčový pre udržanie celkového zdravia a pohody. Je to individuálny plán, ktorý je prispôsobený tvojim špecifickým potrebám a cieľom. Starostlivosť o seba zi pomôže predchádzať stresu, vyhoreniu a celkovo zlepšiť kvalitu života.

1.     Vnímaj svoje potreby:

·        Urob si zoznam

o    Zostav si zoznam oblastí (práca, škola, vzťahy, rodina, záľuby) a aktivít, ktorým sa venuješ.

·        Identifikuj zdroje radosti a stresu

o   Prehodnoť každú oblasť a zisti, čo ti prináša radosť a naplnenie, a naopak, čo vyvoláva stres a úzkosť.

2.     Navrhni stratégiu starostlivosti o seba:

·        Prepoj stres s reakciami

o    Spoznaj svoje varovné signály stresu (podráždenosť, únava, problémy so spánkom) a analyzuj ich v súvislosti s rôznymi oblasťami života.

·        Vyber si vhodné aktivity

o    Hľadaj aktivity, ktoré ti pomôžu odbremeniť sa od stresu a priniesú ti radosť do rôznych oblastí tvojho života. Napríklad trávenie času s blízkymi, relaxačné techniky či venovanie sa koníčkom.

·        Vytvor si plán pre výzvy

o   Stanov si postupy, ako budeš reagovať na momenty, keď sa ti nedarí venovať dostatočnú pozornosť niektorej oblasti života.

3.     Rob malé kroky:

·        Nepreťažuj sa

o   Začni s jedným malým krokom v starostlivosti o seba a postupne pridávaj ďalšie.

·        Buď trpezliví/a

o   Zmena návykov a dosiahnutie rovnováhy v živote si vyžaduje čas a úsilie.

4.     Priorizujte seba:

·        Vyhraď si čas pre seba

o   Aj keď sa  zdá, že nemáš čas, urob si z relaxácie a starostlivosti o seba prioritu. Investícia do duševného a fyzického zdravia sa ti mnohonásobne vráti v podobe energie, vitality a spokojnosti.

 

Staraj sa o seba každý deň

Self- care nás učí, aby sme sa dali na prvé miesto pred ostatných a necítili sme sa za to vinní. Mala by to byť skôr každodenná prax, často zložená z malých, ale účinných úmyslov, ktoré nám pomáhajú zostať plní energie, spokojní a schopní byť tu pre druhých.

Existuje osem kľúčových oblastí v starostlivosti o seba, ktoré by sme mali všetky zahrnúť do nášho života, aby sme sa cítili čo najlepšie:

·  Fyzická starostlivosť o seba
Je pravdepodobne najdôležitejšou oblasťou, pretože ovplyvňuje všetky ostatné. Zahrňuje zdravé stravovanie, pravidelný pohyb a dostatok spánku pre celkovú kvalitu života.

·  Mentálna starostlivosť o seba

 Zahŕňa duševné zdravie a kognitívne myslenie. Pomáha nám stimulovať myseľ a rozvíjať rastové zmýšľanie. Učenie nových vecí, čítanie kníh o sebarozvoji či vedenie denníka sú skvelé spôsoby, ako sa o seba mentálne starať.

·  Emocionálna starostlivosť o seba

Ide o pochopenie a akceptovanie svojich emócií. Nastavenie zdravých hraníc, trávenie času osamote, rozhovory s terapeutom či rozpisovanie svojich pocitov na papier sú spôsoby, ako rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu.

·  Environmentálna starostlivosť o seba

Týka sa prostredia, v ktorom žiješ a pracuješ. Vytvorte si priestor, ktorý ťa motivuje a pomáha ti sústrediť sa. Uprac si pracovný stôl, zbav sa nepotrebností a dopraj si občas zmenu prostredia, napríklad výletom do prírody.

·  Finančná starostlivosť o seba

Je kľúčová pre duševné zdravie. Zahrňuje zdravý vzťah k peniazom, stanovenie si finančných cieľov, šetrenie a sledovanie svojich výdavkov.

·  Sociálna starostlivosť o seba

Spočíva v budovaní a udržiavaní zdravých vzťahov s ostatnými. Stretávaj sa s priateľmi a rodinou, obmedz kontakt s negatívnymi ľuďmi a nezabudni si vypýtať pomoc, keď ju potrebuješ.

·  Rekreačná starostlivosť o seba

Ide o zábavu a aktivity, ktoré ťa tešia. Dopraj si oddych, pozri si film, venuj sa svojim koníčkom, prečítaj si knihu alebo sa vydaj na výlet.

·  Duchovná starostlivosť o seba

Pomáha nám nájsť zmysel a vnútorný pokoj. Meditácia, trávenie času v prírode, joga či reflexia sú skvelé spôsoby duchovnej starostlivosti.

 

 

Zdroje

https://www.rockyvistahc.com/8-areas-of-self-care-and-how-to-practice-them

https://www.verywellmind.com/self-care-strategies-overall-stress-reduction-3144729#toc-develop-your-self-care-plan

 

09.05.2024
6 min

NOVINKY ZO SVETA OBJATÍ

Newsletter pre Hug Day je skvelý spôsob, ako zostať informovaný o blížiacom sa podujatí. Najnovšie udalosti týkajúce sa Hug Day, vrátane programu, noviniek a ďalších zaujímavostí. Takže, ak sa chcete stať súčasťou tejto úžasnej iniciatívy a nechať sa unášať pozitívnou energiou objatí, prihláste sa na newsletter pre Hug Day.

CHCETE OBJAŤ NAŠE COOKIES?