10 rokov HugDay-u


26.6.2024. Tento dátum si zapíš do kalendára. Zazdieľaj ho s kamošmi. Poslednú júnovú stredu vychádzame do ulíc. Oslavujeme jubilejné 10. výročie HugDay-u! Budeme rozdávať energiu a lásku prostredníctvom objatí úplne zadarmo všetkým, s ktorými prídeme do kontaktu. Vytvorme dohromady pozitívnu atmosféru pre nezabudnuteľný zážitok!

Prečo práve objatie?

Objatie je univerzálny spôsob prejavenia empatie a porozumenia.  Môže mať hlboký pozitívny vplyv na naše mentálne a fyzické zdravie. Je to jednoduché gesto, no dokáže priniesť veľa radosti a potešenia. 

Začiatky HugDay-u

Idea HugDay-u vznikla v roku 2012. Inšpirovali sme sa videom Austrálčana Juana Manna, ktorému sa rozpadla rodina. Donútilo nás to vyjsť do ulíc s transparentmi s nápisom „objatie zadarmo“. Pretože aj medzi nami sú ľudia, ktorí potrebujú cítiť porozumie a lásku cez objatia.

Počas desiatich rokov sa nám podarilo rozrásť do viac ako 50 miest po celom Slovensku. Svojimi objatiami sme pokorili rekord v Slovenskej knihe rekordov. HugDay sme rozšírili do ďalších 20 miest sveta, ako napríklad Česká republika, Nemecko, Veľká Británia, USA, Hong Kong či Azerbajdžan a Keňu.

Jubilejných 10 rokov

Svetové nepríjemnosti zapríčinili odsun nášho jubilea. Počas pauzy, v nás myšlienka HugDay-u ešte viac rezonuje. Je to skvelá príležitosť na to, aby sme sa spoločne rozhodli šíriť ešte viac lásky, porozumenia a súdržnosti vo svete.

V priebehu desiatich rokov sa HugDay stalo hnutím, ktoré motivuje ľudí k prekonávaniu prekážok a budovaniu silnejších vzťahov. Táto akcia prináša do života ľudí radosť, šťastie a pocit spoločenstva. Ľudia sa stretávajú s novými ľuďmi, stretávajú sa s priateľmi a rodinou. Prenikajú do nových hĺbok vzťahu prostredníctvom objatia.

Desaťročie HugDay-u je dôkazom, že aj malé gesto má veľký vplyv na masy. Tento významný míľnik nás núti zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je prejavovať lásku a podporu voči ostatným.

Buď súčasťou HugDay-u

Zapojenie sa do HugDay-u je skvelým spôsobom, ako sa prepojiť s ľuďmi. Prejaviť lásku a podporu tým, okolo ktorých denne prechádzame. Po registrácií, ako dobrovoľník sa stávaš súčasťou globálneho hnutia súdržnosti. Okrem toho, objatie je príležitosťou na získavanie nových priateľstiev a stretnutie s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné hodnoty a presvedčenia.

Zapoj svoje mesto

HugDay je príležitosťou pre mesto preukázať svoju inkluzivitu a podporu pre rôzne komunity. Účasť na tejto akcii ukáže, že mesto je otvorené pre všetkých. Rešpektuje rozmanitosť a individuálne potreby každého obyvateľa. Objatia na verejných miestach podporujú pozitívnu atmosféru. Prispievajú k vytváraniu priateľstiev medzi obyvateľmi. HugDay môže slúžiť, ako prostriedok na zlepšenie duševného zdravia a celkového blahobytu obyvateľov mesta. Účasť mesta na tejto akcii vytvára príležitosť na posilnenie komunitných väzieb a podporu zdravého a šťastného spoločenstva.

Čo získaš akciou HugDay?

Ako hugger si vyskúšaš dobrovoľníctvo, kde sa ti ľudia otvoria. Nie je to len o objatí. Je to o tom, čo si navzájom odovzdávate. Nikdy nevieš, čo jedno objatie môže pre toho druhého znamenať. Objatie otvára dušu a ponúka priestor na zdieľanie pocitov.

Ako lokálny koordinátor sa naučíš zorganizovať vlastné podujatie. Naučíme ťa, ako osloviť dobrovoľníkov, pracovať s ich motiváciou, ako podujatie lákavo odprezentovať, vybaviť potrebné povolenia alebo, ako komunikovať s médiami a viesť svoj vlastný tím. Po ukončenej akcií, každý koordinátor získa certifikát o úspešnosti realizácií podujatia.


Desaťročnica HugDay-u je príležitosťou pre nás všetkých zamyslieť sa nad tým, ako môžeme byť lepším a láskavejším človekom. Ako môžeme prispieť k pozitívnej zmene vo svete. Zapoj sa do HugDay-u a buď súčasťou hnutia, ktoré prináša radosť, lásku a porozumenie do každodenného života. Nechaj pohladiť svoju dušu a objímaj sa s ostatnými na akcií HugDay! Tešíme sa na teba v tento špeciálny deň - 26.6.2024!

04.03.2024
6 min

NOVINKY ZO SVETA OBJATÍ

Newsletter pre Hug Day je skvelý spôsob, ako zostať informovaný o blížiacom sa podujatí. Najnovšie udalosti týkajúce sa Hug Day, vrátane programu, noviniek a ďalších zaujímavostí. Takže, ak sa chcete stať súčasťou tejto úžasnej iniciatívy a nechať sa unášať pozitívnou energiou objatí, prihláste sa na newsletter pre Hug Day.

CHCETE OBJAŤ NAŠE COOKIES?