Praktické rady k šťastnejšej budúcnosti


Vnímame šťastie každý inak ?

Je však dôležité poznamenať, že na naše chápanie šťastia vplývajú aj sociálne a kultúrne faktory. Výskumy Williama Tova a spol. napríklad ukázali, že ľudia z kolektivistických kultúr vnímajú šťastie skôr v kontexte harmónie a spokojnosti, zatiaľ čo individualisticky orientovaní ľudia ho spájajú s pocitmi bujarosti a radosti. Aj úroveň šťastia je ovplyvnená sociálnymi skupinami, ako sú napríklad rodiny. Šťastnejší ľudia totiž zvyšujú mieru šťastia aj u ľudí vo svojom okolí.

Hoci ľudia na celom svete vnímajú a prežívajú šťastie rôznymi spôsobmi, vo väčšine prípadov ide o pozitívne pocity týkajúce sa života ako celku.

Typy šťastia

Mnohí filozofi a psychológovia sa zamýšľali nad podstatou šťastia. Staroveký grécky filozof Aristoteles rozlišoval medzi dvoma typmi šťastia:

    Hedonické šťastie (eudaimonia): Zameriava sa na hľadanie potešenia a uspokojenia. Pramení z príjemných zážitkov, napĺňania túžob a pocitu pohody.

Eudaimonické šťastie (eudaimonia): Vyplýva z hľadania zmyslu a naplnenia v živote. Zahŕňa pocit, že život má hodnotu, účel a smerovanie. Spája sa s rozvíjaním cností, dosahovaním dlhodobých cieľov a prispievaním k blahu iných.

V súčasnej psychológii sa hedonické a eudaimonické šťastie bežne označujú ako potešenie a zmysel. Nedávny výskum navrhuje pridať do tejto trojice aj angažovanosť. Táto zložka zahŕňa pocity pohltenia a plného zapojenia sa do aktivít a oblastí života.

7 tipov na šťastnejší život:

1.     Užívaj si prítomný okamih. Namiesto sústredenia sa na zajtrajšie povinnosti, vnímaj maličkosti, ktoré máš práve okolo seba. Cvičenia všímavosti vám pomôžu znížiť stres a zvýšiť sústredenie.

2.     Vytváraj si silné vzťahy. Silné vzťahy sú základom šťastného a naplneného života. Poskytujú nám pocit spolupatričnosti, lásky a podpory, ktoré sú kľúčové pre naše duševné a fyzické zdravie.

3.     Pravidelne cvič. Fyzická aktivita má preukázané benefity pre fyzické aj duševné zdravie, vrátane zlepšenia nálady a zníženia stresu.

4.     Prejavu vďačnosť. Vedenie zoznamu vďačnosti alebo vyjadrovanie vďačnosti za bežné veci vo vašom živote môže zvýšiť pozitívne emócie a celkové šťastie.

5.     Nájdi zmysel života. Zameraj sa na ciele a aktivity, ktoré tvojmu životu dodávajú zmysel a smerovanie.

6.     Tráv viac času v prírode. Čas strávený v zelenom prostredí, aj keď je to len na krátky čas, môže znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu.

7.     Pomáhaj druhým. Pomoc druhým, či už dobrovoľníctvom, náhodnými skutkami láskavosti alebo len komplimentom, môže zlepšiť náladu tebe aj druhým a posilniť pocit šťastia. 26.6.2024 si môžeš vyskúšať v praxi rozdávanie radosti a lásky skrz objatia ako dobrovoľník na našej akcií Hugday !

Zdroje :

https://buffer.com/resources/be-happy-today/#5-get-outside-somewhere-green

https://www.verywellmind.com/what-is-happiness-4869755#toc-how-to-be-a-happier-person

https://greatergood.berkeley.edu/topic/happiness/definition#how-cultivate-happiness

 

autorka : Simona Hajnalová

24.04.2024
5 min

NOVINKY ZO SVETA OBJATÍ

Newsletter pre Hug Day je skvelý spôsob, ako zostať informovaný o blížiacom sa podujatí. Najnovšie udalosti týkajúce sa Hug Day, vrátane programu, noviniek a ďalších zaujímavostí. Takže, ak sa chcete stať súčasťou tejto úžasnej iniciatívy a nechať sa unášať pozitívnou energiou objatí, prihláste sa na newsletter pre Hug Day.

CHCETE OBJAŤ NAŠE COOKIES?